You Are Here: Home » Αρθρα » Όταν η Φυσική συναντά το ΝΤΑΟ

Όταν η Φυσική συναντά το ΝΤΑΟ

Το διαχρονικό και ενιαίο ενεργειακό κοσμικό μοντέλο

Γράφει η Ναυσικά Ταράντου

dao

Καθώς με την παρουσίαση των πέντε στοιχείων έχουμε ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο γνωριμίας με το βελονισμό, θα ήθελα, καταθέτοντας τις απόψεις της Φυσικής/ Κβαντοφυσικής όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά και απλά, να δείξω την ταύτισή τους με το ενεργειακό μοντέλο του βελονισμού, για να ξεπεραστεί έτσι η όποια εναπομείνασα αμφισβήτηση, προκατάληψη ή δυσπιστία.

Χωρίς να ακυρώνω ή να μειώνω τη διαχρονική και ανεκτίμητη συμβολή της Κλασικής Ιατρικής, πιστεύω ότι το Ενεργειακό θεραπευτικό μοντέλο (που πράττει με Φυσικό και όχι με Χημικό τρόπο) και η φιλοσοφία του, προσφέρει μια διεύρυνση των οριζόντων στον τομέα της Υγείας, δημιουργώντας μια γέφυρα συνεργασίας. Ανοίγει την πόρτα σε μια Νέα Ιατρική με ένα πιο ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο θεραπείας.
Αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα αν αποστασιοποιηθούμε από τη ματεριαλιστική οπτική του κόσμου (η οποία αντιλαμβάνεται ως μόνη πραγματικότητα μόνο τον υλικό κόσμο, δηλαδή κάθε τι απτό και ορατό), την οποία η σύγχρονη επιστήμη έχει δια παντός αποχαιρετήσει.
Όπως έχω αναφέρει, το θεμελιώδες μοντέλο του βελονισμού βασίζεται στις κύριες έννοιες ΝΤΑΟ, ΤΣΙ, ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ. Υπενθυμίζω εν συντομία ότι με τον όρο ΝΤΑΟ νοείται το απόλυτο κοσμικό μοντέλο, το απόλυτο ΕΝΑ, το συμπαντικό όλον. Είναι η Λογική του σύμπαντος. Εκφράζει την Αρχή, την Τάξη και τον νόμο της Ζωής, που είναι οι αρμονικές σχέσεις μέσα στη διαφοροποίηση. Όλα πηγάζουν και εμπεριέχονται ταυτόχρονα σε αυτό. Ο χώρος μέσα σε αυτό είναι γεμάτος από τη Ζωτική Ενέργεια ΤΣΙ, που είναι η δημιουργός αιτία. Μέσω των δύο αντιθέτων δυνάμεων ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ (που δηλώνουν τη διττή φύση των πραγμάτων και τη δεινότητα όλων των καταστάσεων) δημιουργεί και αναδημιουργείται, αλλάζοντας συνέχεια μορφή. Το μοντέλο αυτό εκφράζει την πληρότητα. Η ενέργεια μέσα στο ΝΤΑΟ είναι αστείρευτη. Δεν χάνεται, αλλά μετατρέπεται, για αυτό και δεν χρειάζεται έξωθεν συμπλήρωση ή ανατροφοδότηση. Τίποτα δεν είναι στατικό, τα πάντα κινούνται σε αρμονία (κινητική ισορροπία). Όλα όσα είναι υλικά ή άυλα, ορατά ή αόρατα, είναι Ενέργεια.
Όπως φαίνεται λοιπόν, πριν από τουλάχιστον 6.000 χρόνια ήταν γνωστές και σε έμπρακτη εφαρμογή οι έννοιες Ενέργεια, Δύναμη, Ενεργειακό Πεδίο, όπως αδιαμφισβήτητες είναι και σήμερα, και ορίζονται ως εξής:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενέργεια ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή η ικανότητα οργάνωσης και αλλαγής της ύλης (ενέργεια = εν+έργο = έργο μέσα σε κάποιο σώμα).
Ζωή και ενέργεια είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Όλοι οι οργανισμοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια, όπως επίσης οι φυσικές και ανθρωπογενείς διαδικασίες. Οτιδήποτε κινείται, πάλλεται ή προκαλεί κίνηση, διαθέτει ενέργεια. Η ύλη όταν προσλάβει ενέργεια μπορεί να αποκτήσει διαφορετική οργάνωση στη δομή της (π.χ. από στερεά να μετατραπεί σε αέρια) ακόμα και να αλλάξει η δομή της (π.χ. χημική αντίδραση). Επίσης η ενέργεια ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου ένα σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. Η ενέργεια δεν μπορεί να καταστραφεί ή να δημιουργηθεί από το μηδέν. Μπορεί μόνο να αλλάζει μορφή και τόπο, αλλά το σύνολό της στο Σύμπαν είναι σταθερό.
Άλλοτε μπορούμε να την παρατηρήσουμε, π.χ. τα διάφορα χρώματα είναι φωτεινή ενέργεια διαφορετικού φάσματος συχνότητας, δόνησης. Ό ήχος είναι ενέργεια που αντιλαμβανόμαστε. Όμως όταν αλλάξει συχνότητα (υπέρηχοι) παύει να είναι αντιληπτός από την αίσθηση της ακοής. Είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε την ενέργεια, αισθανόμαστε πάντα την επίδραση της, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος.
Η ενέργεια περικλείεται ή εμπεριέχεται, αποθηκεύεται, εκπέμπεται, μεταβιβάζεται, απορροφάται, μετατρέπεται, διατηρείται, υποβαθμίζεται, ρέει.
Στην Κβαντοφυσική μετά από πειράματα προέκυψαν δύο τεράστιας σημασίας συμπεράσματα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο φαινόμενο της Περιπλοκής. Με βάση αυτό, αν χωρίσουμε στα δύο ένα σωματίδιο και απομακρύνουμε τα δύο μέρη, όσο μακριά κι αν βρίσκονται (ακόμα και στην άλλη άκρη του Σύμπαντος), όταν επηρεάζουμε το ένα επηρεάζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το άλλο, γιατί παραμένουν συνδεδεμένα ενεργειακά.
Το δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε πειραματικά, είναι ότι για να μεταβάλλουμε ένα σωματίδιο, πρέπει να μεταβάλλουμε την ενέργεια μέσα στην οποία υπάρχει. Δηλαδή αν θέλουμε να αλλάξουμε την ύλη που αποτελεί τον κόσμο μας, πρέπει να αλλάξουμε την ενέργεια ΜΕΣΑ στην οποία ΖΕΙ η ύλη. Και για να επεκτείνουμε αυτό το συμπέρασμα στον άνθρωπο, αν θέλουμε να αλλάξουμε την ύλη που αποτελεί το σώμα μας, πρέπει να αλλάξουμε την ενέργεια μέσα στην οποία ζει το σώμα μας.

2. ΔΥΝΑΜΗ
Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί κάθε μεταβολή της κίνησης ή της γεωμετρίας στο Σύμπαν. Οι δυνάμεις είναι φυσικά ενεργειακά μεγέθη, που με την αλληλεπίδρασή τους δημιουργούν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Είναι μάλλον αόρατες, με αισθητά όμως τα αποτελέσματα τους.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ενεργειακό πεδίο είναι ο γεμάτος από ενέργεια χώρος που ασκεί δυνάμεις σε σώματα ή φορτία.
Μέσα σε αυτόν οι διάφορες δυνάμεις της ενέργειας αλληλεπιδρούν και δημιουργούν φυσικά φαινόμενα.
Πέρα από τη βαρύτητα, σχεδόν όλες οι δυνάμεις που αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή ζωή είναι αποτέλεσμα του ηλεκτρομαγνητισμού. Τα πάντα εμπεριέχονται μέσα σε ένα απέραντο/αχανές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που είναι πεδίο πληροφοριών. Ουσιαστικά το Φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ταλάντωση, το οποίο ακτινοβολείται από επιταχυνόμενα φορτισμένα σωματίδια και συμπεριφέρεται άλλοτε ως σωματίδιο, άλλοτε ως κύμα. Το σώμα μας είναι ένα κατά το πλείστον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
Ο Αϊνστάιν είπε ότι το πεδίο που συγκρατεί τα πάντα είναι η διευθύνουσα αρχή των σωματιδίων. Δηλαδή το πεδίο καθορίζει τη συμπεριφορά της ύλης και αποτελείται ως επί το πλείστον από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.
Το πεδίο είναι ο μοναδικός παράγοντας που κυβερνά το μόριο. Το πεδίο είναι η μόνη πραγματικότητα. Αν αλλάξει το ηλεκτρικό πεδίο, αλλάζει η συμπεριφορά του ατόμου (φαινόμενο Σταρκ). Αν μεταβληθεί το μαγνητικό πεδίο, αλλάζει το άτομο (φαινόμενο Ζίμαν).
Στις μέρες μας ο BRUCE LIPTON, Ph.D., δηλώνει ότι «όχι μόνο η ύλη αλληλεπιδρά με το αόρατο πεδίο, αλλά προκύπτει ότι το πεδίο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ο οποίος ελέγχει την έκφραση της ύλης». Εφόσον ο Αϊνστάιν χρησιμοποιεί τον όρο μόριο για την ύλη, αναγνωρίζει ότι το πεδίο ελέγχει τη φυσική μας πραγματικότητα.
Βασική Αρχή της Αριστοτέλειας φυσικής είναι η άρνηση οποιασδήποτε ύπαρξης κενού μέσα στο χώρο. Ο Παρμενίδης μιλούσε για την έννοια της Πεμπτουσίας (ένα είδος ύλης τόσο λεπτής, που δεν ήταν δυνατόν να ανιχνευθεί και που γέμιζε το χώρο ανάμεσα στα άτομα, καθιστώντας έτσι δυνατό τον φαινομενικό διαχωρισμό τους). Μέχρι τον 20ο αιώνα αυτό ονομαζόταν αιθέρας, σήμερα το λέμε κβαντικό κενό ή χωροχρόνο, για κάποιους σκοτεινή ύλη ή οργώνη. Πάντως πειραματικά έχει βρεθεί ότι ο χωροχρόνος, λόγω της παρουσίας γεωμετρίας (βαρυτικού πεδίου) που απλώνεται σε αυτόν, αποκτά μια υφή με απόλυτα φυσική σημασία (θεωρείται φυσική οντότητα), για αυτό και καταργείται η έννοια του κενού.
Μια σειρά ανατρεπτικών πειραμάτων μεταξύ 1993-2000 αποκάλυψε την ύπαρξη ενός δικτύου ενέργειας που συνδέει τα πάντα στη ζωή μας και στον κόσμο μας, το οποίο ονομάζεται Θεϊκή Μήτρα (Divine Matrix).
Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν ήδη όλες οι δυνατότητες της κβαντικής ενέργειας (η λεγόμενη σούπα των κβαντικών δυνατοτήτων). Όταν μιλάμε για δυνατότητες δεν εννοούμε μόνο τις μορφές αλλά και τις καταστάσεις (υγεία, ασθένεια, χαρά, πόλεμο, ειρήνη κ.λπ.). Οι αστροφυσικοί παρατηρώντας γαλαξίες εν τη γενέσει και γνωρίζοντας για την ύπαρξη αυτού του ενεργειακού δικτυώματος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν πάρουμε όλα τα μικρά σωματίδια από ολόκληρο το σύμπαν και τα συγκεντρώσουμε, θα βρεθούμε στην περίοδο πριν το BIG-BANG, όταν το σύμπαν μας ήταν μια συμπυκνωμένη μάζα μεγέθους μπιζελιού (συνδεδεμένα και συμπιεσμένα σωματίδια) με αφάνταστα υψηλή θερμοκρασία (δηλαδή ενέργεια). Εξαιτίας αυτής το «μπιζέλι» εκρήγνυται, διασπάται, αλλά η ενέργεια παραμένει και κρατά τα μέρη του συνδεδεμένα, όσο και αν απομακρύνονται λόγω της διαστολής.
Δεν υπάρχει κενός χώρος, όλο το Σύμπαν πάλλεται από ζωντανή ενέργεια.
Εξάλλου, ο Μαξ Πλανκ (πατέρας της Κβαντοφυσικής) υποστηρίζει ότι η ύλη στον κόσμο δεν υπάρχει με τον τρόπο που νομίζουμε ότι υπάρχει. Όλη η ύλη προέρχεται και υπάρχει ως αποτέλεσμα μιας δύναμης που κρατάει ενωμένα τα πάντα στο Σύμπαν μας και στον κόσμο. «Πρέπει», συνεχίζει, «να υποθέσουμε ότι πίσω από αυτήν τη δύναμη υπάρχει ένας νοήμων νους.» Αυτός ο νους αποτελεί τη μήτρα όλης της ύλης.

Υποστηρίζει δηλαδή ότι υπάρχει ένα νοήμον πεδίο ενέργειας που δημιουργεί τα πάντα και τα συγκρατεί σε συνοχή, ενώ τίποτε δεν είναι συμπαγές, αλλά δονούμενη ενέργεια διαφορετικών συχνοτήτων.
Πριν σας αφήσω το πεδίο ελεύθερο για να βγάλετε τα συμπεράσματα σας, ας σταθούμε σε μια ακόμη άποψη: Ο καθένας μας είναι ένα ολόγραμμα του ΝΤΑΟ/Θεϊκής Μήτρας, ένα πλήρες ενεργειακό δυναμικό, όμως ακόμα απέχουμε μακράν από τη σοφή και στο έπακρο διαχείρισή του, γιατί μάθαμε να το θεωρούμε ανεπαρκές, επειδή ξεχάσαμε τη σύνδεσή μας με το Όλον και συνεπώς και την αναμεταξύ μας. Έτσι μέσα από την κβαντική σούπα των άπειρων δυνατοτήτων, αντί να πραγματώσουμε τις πολυπόθητες για εμάς καταστάσεις, όπως Αγάπη, Ελευθερία, Αφθονία, Υγεία, Ενότητα, έλκουμε και βιώνουμε όλες τις καταστάσεις Α-ΣΘΕΝΕΙΑΣ.
Ευρισκόμενοι -σκόπιμα ή μη- σε άγνοια για το ποιοι πραγματικά είμαστε και πού πραγματικά κατοικούμε, μένουμε αποκομμένοι, φοβισμένοι, μόνοι, γιατί έχουμε ξεχάσει τον τρόπο της συνειδητής επικοινωνίας με το Όλον. Μέσα από αυτήν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να εμπιστευθούμε την άπειρη δύναμή μας και να γίνουμε οι συνδημιουργοί της πραγματικότητας που ονειρευόμαστε και όχι αυτής που μισούμε.

Στο πλαίσιο αυτών των ζητημάτων, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα την ομιλία του Gregg Braden, Divine Matrix (αναζητήστε τη στο google με τον όρο Gregg Braden greek subs).

Print Friendly

About The Author

Number of Entries : 146

Leave a Comment

COPYRIGHT 2013 © | YGEIASORAMA.GR | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ GOCREATIONS.GR

Scroll to top